Menu Content/Inhalt
Istorijat
 
 IZDAVAČKA DELATNOST
 
      Spada u najznačajnije aktivnosti i ogleda se u izdavanju časopisa naučno-stručnog karaktera, stručnih knjiga, monografija, priručnika, raznih publikacija, obrazaca za poslovanje u šumarstvu i drugo. U bogatoj istoriji Udruženja izdat je veliki broj naslova. Ovde ćemo se osvrnuti na naučno-stručne časopise koji su imali određeni kontinuitet izlaženja.
      Šumari Srbije su pre osnivanja svog udruženja, radove objavljivali u časopisima „Težak“, „Poljoprivredni kalendar“, „Poljoprivredni glasnik“, „Zadružni kalendar“ i drugim.
      Osnivanjem Srpskog šumarskog udruženja, pokrenut je „Šumarski glasnik“ koji je bio stručno-tehnički list i glasilo Udruženja. Prvi broj izašao je 1909. godine, a prvi glavni urednik je bio Đoka Jovanović. U periodu od 1912. do 1913. godine urednik je Jovan Bukovala. Prestao je da izlazi 1913., obnovljen je 1919. godine – urednik je M. Ćirković. Konačno je ugašen 1921. godine.
      Časopis „Šumarstvo“, danas glasilo Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Srbije, prvi put je izašao 1948. godine kao glasilo Ministarstva šumarstva FNRJ, a njegov prvi urednik je bio Đorđe Jović, diplomirani inženjer. Odlukom Društva šumarskih inženjera i tehničara Srbije, od 25. februara 1951. godine, „Šumarstvo“ postaje glasilo ovog Društva i to traje punih 56 godina – sledeće godine je 60 godina od izlaženja njegovog prvog broja. U ovom periodu je izašlo 296 svezaka sa oko 3500 članaka. Tokom svog postojanja, na stranicama časopisa „Šumarstvo“ je tretirana problematika šumarstva, lovstva, pejsažne arhitekture, erozije i prerade drveta. Najveći broj objavljivanih radova je naučno-istraživačkog karaktera, ali je objavljen i veći broj prikaza, komentara i članaka vezanih za aktivnost Udruženja. Sa ponosom možemo konstatovati da je „Šumarstvo“ vodeći nacionalni časopis, a prema mišljenju Ministarstva za nauku Republike Srbije. Povodom obeležavanja jubileja Društva inženjera i tehničara Srbije, 2000. godine, časopis „Šumarstvo“ je proglašen najboljim naučno-stručnim časopisom Saveza inženjera i tehničara Srbije. Časopis danas izlazi 4 puta godišnje u 600 primeraka, u njemu, pored domaćih naučnih i stručnih radnika, sarađuju i naučnici iz više stranih zemalja.
      Osim pomenutih, glavni urednici časopisa „Šumarstvo“ bili su: Albe Urbanovski (1954), Dušan Simeunović (1956-1957), Rajica Đekić (1957), Radovan Ivkov (1958-1962), Dragoljub Mirković (1962-1963), Miloš Jevtić (1964-1967), Stevan Jovanović (1968-1973), Milutin Jovanović (1973-1979), Pribislav Marinković (1980-1985), Sreten Nikolić (1986-1997), Zoran Tomović (1997-2002), Ljubivoje Stojanović (2002. i dalje). Ovde treba istaći i Milutina Vujovića, novinara koji je bio na mestu tehničkog urednika od 1952. do 1997. godine, čitavih 45 godina.
      Kada govorimo o izdavačkoj delatnosti poslednjih godina, posebno se ističu dva kapitalna dela: monografije „Bukva u Srbiji“ i „Hrast kitnjak u Srbiji“.
 
 
< Prethodno

Vesti

19. marta 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a/III, u Beogradu, održana je izborna XXIX Skupština Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije.
Detaljnije...