Menu Content/Inhalt
Istorijat
UDRUŽENJE DANAS
 
      Udruženje šumarskih inženjera i tehničara nastavlja svetle tradicije velikog broja generacija šumara koji su u njemu delovali od osnivanja 1907. godine. Delovalo je u različitim društveno-ekonomskim uslovima, najčešće sa malo materijalne podrške, ali je uspelo da svoju šumarsku misiju sprovodi sve vreme, punih 100 godina. Ono je nestranačka i neprofitna strukovna organizacija i deo je Saveza inženjera i tehničara Srbije. Udruženje ima svojstvo pravnog lica i prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije. Učlanjenje je dobrovoljno, a članovi mogu biti inženjeri i tehničari šumarstva, prerade drveta, pejsažne arhitekture i zaštite erozivnih područja. Pored redovnih, Udruženje ima kolektivne članove, zaslužne i počasne članove. Osnovni oblik organizovanja Udruženja su podružnice, ima ih 45, a osnovane su na prostornom i radnom principu, i sekcije kojih ima 4 i to: Sekcija za šumarstvo; Sekcija za preradu drveta; Sekcija za pejszažnu arhitekturu i Sekcija za zaštitu erozivnih procesa. Pored ostalih podružnica u opštinama, preduzećima i obrazovnim ustanovama, postoji i podružnica veterana koju čine penzioneri, a osnovana je 1972. godine. 
 
< Prethodno

Vesti

Prema Odluci Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnooškog razvoja Republike Srbije, časopis ŠUMARSTVO je za 2018. godinu kategorisan kao nacionalni časopis  medjunarodnog značaja M24.
 

Anketa

Dali ste član uduženja :
 

Ko je Online

Trenutno je 1 gost na vezi