Menu Content/Inhalt
ANALIZA HIDROLOŠKO HIDRAULIČKIH ČINILACA MORFOLOŠKOG RAZVOJA REČNOG KORITA
Autor Vojislav Đeković, Grozdana Gajić, Ratko Ristić   
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA HIDROLOŠKO HIDRAULIČKIH
ČINILACA MORFOLOŠKOG RAZVOJA REČNOG
KORITA
 
Vojislav Đeković
Grozdana Gajić
Ratko Ristić
 
       Izvod: Hidrološko hidraulički parametri predstavljaju glavne činioce morfološkog razvoja rečnog korita. Hidrološko hidraulički parametri utiču na proces pokretanja i transporta rečnog nanosa kroz hidrografsku mrežu sliva a time na stvaranje raznih morfoloških oblika duž hidrografske mreže. Istraživanja uticaja hidrološko hidrauličkih procesa na razvoj morfoloških oblika u slivu reke Toplice sliv Kolubare, započeta su 1980. godine.i još traju. U ovom radu biće prikazana analiza hidroloških i hidrauličkih parametara na proces razvoja morfologije rečnog korita, stvaranje raznih eroziono akumulativnih oblika.
       Ključne reči: Nanos, deformacije rečnog korita, tangecijalni napon, brzina toka vode. erozioni procesi.
 
< Prethodno   Sledeće >