Menu Content/Inhalt
PRILOG - BUKVA U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
BUKVA U SRBIJI
(Fagus moesiaca /Domin, Maly /Czeczott.)
 
 
      Publikacija je objavljena u izdanju Udruženja šumarskih inženjera i tehničara u Beogradu i Šumarskog fakulteta u Beogradu. Glavni i odgovorni urednik je profesor dr Ljubivoje Stojanović. Štampala je "Geokarta " - Zavod za kartografiju, Beograd. Monografija o mezijskoj bukvi predstavlja prvu publikaciju o jednoj dendrološkoj vrsti u Srbiji u kojoj su obuhvaćena dosadašnja znanja i iskustva vezana za mezijsku bukvu (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) i šume koje gradi na ovim prostorima.
 
< Prethodno   Sledeće >