Menu Content/Inhalt
SVOJSTVA I MOGUĆNOST UPOTREBE DRVETA HRASTA KITNJAKA (QUERCUS SESSILIFLORA SALISB.)
Autor Borislav Šoškić, Zdravko Popović, Nebojša Todorović   
 
 
 
 
 
 
 
SVOJSTVA I MOGUĆNOST UPOTREBE DRVETA
HRASTA KITNJAKA
(QUERCUS SESSILIFLORA SALISB.)
 
Borislav Šoškić
Zdravko Popović
Nebojša Todorović
 
       Izvod: Rad prikazuje rezultate istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava drveta hrasta kitnjaka (Quercus sessiliflora Salisb.) sa lokaliteta Majdanpečke domene - Republika Srbija. Izvršena je detaljna anliza promene fizičkih svojstava sa visinom stabla, dok su ispitivanja mehaničkih svojstava izvršena na delu debla između 1,3 i 3,3 m. Na kraju je dato upoređenje rezultata dobijenih podataka sa literaturnim podacima.
           Ključne reči: hrast kitnjak, gustina drveta, bubrenje drveta, mehanička svojstva drveta.
 
< Prethodno   Sledeće >