Menu Content/Inhalt
STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠG "SEVERNI KUČAJ" KUČEVO
Autor Aleksandra Petrović   
 
 
 
 
 
 
 
STANJE ŠUMA NA PODRUČJU
ŠG "SEVERNI KUČAJ" KUČEVO
 
Aleksandra Petrović
 
      Izvod: ŠG "Severni Kučaj" Kučevo, kao deo JP za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, sa sedištem u Kučevu, gazduje šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini i obavlja stručno-tehničke poslove u privatnim šumama u okviru Severnokučajskog šumskog područja. Svoju delatnost obavlja preko četiri šumske uprave sa sedištima u Kučevu, Majdanpeku, Žagubici i Požarevcu. Šume i zemljište u državnom vlasništvu u ovom ŠP teritorijalno su podeljene na dvadeset i jednu gazdinsku jedinicu, šest u ŠU Kučevo i po pet u ostale tri šumske uprave.
 
< Prethodno   Sledeće >