Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2022 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
ZNAČAJ MEHANIZMA GENERATIVNOG RAZMNOŽAVANјA U OPLEMENјIVANјU DRVEĆA Vasilije Isajev, Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac
STANјE I KARAKTERISTIKE SASTOJINE HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea agg. Ehr.) NA FRUŠKOJ GORI U . Milun Krstić, Branko Kanјevac, Dragana Nedimović, Jovana Zelenković
Auricularia auricula-judae (Bull. ex St-Amans) Wettst. i Tremella mesenterica Retz. ex Hook. ....... Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković
STANIŠNI USLOVI I FLORISTIČKI SASTAV PLANINSKE ŠUME BUKVE SA JAVORIMA (Asperulo odoratae ..... Rade Cvjetićanin, Zoran Nikić, Milorad Janić, Marko Perović
PROGNOZA EOLSKIH PROCESA U USLOVIMA VOJVODINE Ljubomir Letić, Radovan Savić, Vesna Nikolić Jokanović
PRIRODNO PODMLAĐIVANјE VODOZAŠTITNE SASTOJINE BUKVE PRAŠUMSKOG TIPA NA PODRUČJU PLANINE JADOVNI Zoran Govedar, Marko Materić
ANALIZA EKOLOŠKO - CENOLOŠKOG ODNOSA I VITALNOSTI SASTOJINA BELOG JASENA I CRNOG BORA PODIGNUTIH . Rajko Milošević, Marijana Novaković Vuković, Marina Vukin, Milan Bićanin
ECOLOGICAL-COENOLOGICAL RELATIONSHIP AND VITALITY OF THE STANDS OF COMMON ASH AND AUSTRIAN PINE .... Rajko Milošević, Marijana Novaković Vuković, Marina Vukin, Milan Bićanin
RAZVOJ GLjIVE Hymenoscyphus fraxineus NA BELOM JASENU (Fraxinus excelsior L.) U EKSTREMNO .......... Aleksandar Vemić
NAJČEŠĆE PUHARE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA Aleksandar Vemić
SRNEĆA DIVLjAČ U REPUBLICI SRBIJI Milivoje Ćosić, Aleksandra Ivetić, Stamen Radulović, Mersida Jandrić
ISPITIVANјE UTICAJA PRIRODNE NEPOGODE – LEDOLOMA NA ZDRAVSTVENO STANјE STABALA BUKVE NA CRNOM .. Miroslava Marković, Renata Gagić Serdar, Suzana Mitrović, Marina Vukin
ZNAČAJ SPROVOĐENјA MERA NEGE SASTOJINA I USPOSTAVLjANјA ŠUMSKOG REDA SA ASPEKTA ZAŠTITE OD ... Stanimir Živanović, Marina Vukin
EMISIJA ENTERIČNOG METANA DIVLjIH PREŽIVARA Aleksandra Ivetić, Milivoje Ćosić, Stamen Radulović, Mersida Jandrić
PRILOG: D0PRINOS GENERACIJE UPISANE NA ŠUMARSKI FAKULTET U BEOGRADU 1956. GODINE .... Anka Dinić
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 16 of 16