Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2021 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA UPOREDNIH KLIMATSKIH KARAKTERISTIKA ODREĐENIH ŠUMSKIH PODRUČJA U...... Violeta Babić, Milun Krstić
NAJČEŠĆE Armillaria VRSTE U NAŠIM ŠUMAMA I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković
VARIJABILNOST POPULACIJA SLADUNA(Quercus frainetto Ten.)U SRBIJI PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA ŽIRA Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac
SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA ’ŠAR-PLANINA’ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA .. Dragana Ostojić, Ana Petković, Marina Vukin
FITOCENOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUME JELE I SMRČE (Abieti-Piceetum abietis .......... Saša Eremija, Snežana Stajić, Goran Češljar, Tatjana Ćirković Mitrović
VOLUME TABLES OF EVERGREEN OAK (Q. ilex L.) Miroslav Benko, Vladimir Novotny, Boris Vrbek, Lajos Szirovicza
KOMPENZACIJSKE MERE KAO PRIMER ODRŽIVOG RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG PODRUČJA – SPOMENIK ..... Dragana Ostojić, Gordana Jančić, Biljana Krsteski, Marina Vukin
UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA SADRŽAJ SLOBODNE I VEZANE VODE U JEDNOGODIŠNјIM (1+0) SADNICAMA ... Dragan Stojičić
SASTOJINSKO STANјE MEŠOVITIH ŠUMA JELE I SMRČE NA GORNјEIBARSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU ........... Nikola Martać, Nenad Petrović, Branko Kanјevac, Aleksandar Popović
INVENTARIZACIJA STABALA PITOMOG ORAHA (Juglans regia L.) U PRIRODNIM SASTOJINAMA NA PODRUČJU ...... Milica Kovač, Branislav Kovačević, Saša Orlović
UTICAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA OTICANјE VODA U SLIVU REKE SKRAPEŽ Milijana Marić, Vesna Nikolić Jokanović
PRILOG POZNAVANјU ODUMIRANјA VRHOVA SMRČE (“TOP DYING”) U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE Aleksandar Vemić, Ivan Milenković
POJAVA Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. NA HRASTU U ZAVISNOSTI OD USLOVA SPOLjNE SREDINE Miroslava Marković, Renata Gagić Serdar, Marija Milosavljević, Goran Češljar
PRILOZI: „ŠUMSKA FITOPATOLOGIJA – priručnik sa praktikumom“
PRILOZI: IN MEMORIAM: PROF. DR SLOBODAN VUČIĆEVIĆ (1943-2021)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 16 of 16