Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2020 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
VARIJABILNOST HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl) NA PODRUČJU PIO „AVALA“ PREMA .. Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac, Sabahudin Hadrović
KARAKTERISTIKE SKLOPA I REŽIMA SVJETLOSTI U MJEŠOVITOJ SASTOJINI JELE I SMRČE NA PODRUČJU ...... Zoran Govedar, Jovo Petković, Violeta Babić, Branko Kanјevac
Fomitopsis pinicola (Fr.) P. Karst. I Laetiporus sulphureus (Fr.) Murrill – BIOEKOLOŠKE ......... Dragan Karadžić, Zlatan Radulović, Ivan Milenković, Zoran Miletić
PLANIRANјE PROREDNIH SEČA U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE KORIŠĆENјEM LOKALNOG STANIŠNOG MODELA .. Milun Krstić, Branko Kanјevac
EFIKASNOST BIOLOŠKE ZAŠTITE U RASADNIČKOJ PROIZVODNјI Miroslava Marković, Snežana Stajić, Nenad Marković, Sabahudin Hadrović
EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PROTECTION IN NURSERY PRODUCTION Miroslava Markovic, Snezana Stajic, Nenad Markovic, Sabahudin Hadrovic
VARIJABILNOST SADRŽAJA UGLjENIKA I AZOTA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI U SASTOJINAMA GORNјEIBARSKOG ....... Sabahudin Hadrović, Zoran Miletić, Aleksandar Lučić, Saša Eremija
STANјE ŠUMA ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIMA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANјE ŠUMAMA ............ Predrag Aleksić, Bratislav Kisin, Mirjana Stingić, Nenad Marković
POPULACIJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA SRBIJE – ANALIZA DINAMIKE BROJNOSTI I ...... Arsenije Simić, Velisav Karaklić
FLUKTUACIJE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U AVGUSTU U ŠUMAMA SLADUNA I CERA NA PODRUČJU ŠG ..... Zoran Galić, Miljan Samardžić, Sanјa Simić, Albina Tarjan Tobolka
SASTOJINSKA STRUKTURA NEGOSPODARENE ŠUME ARBORETUMA „OPEKA“ NA PODRUČJU VARAŽDINA - HRVATSKA Miroslav Benko, Vladimir Novotny
AŽURIRANјE POVRŠINA U LOVIŠTU UPOTREBOM GIS APLIKACIJA Branislav Šarčević
ISTRAŽIVANјE DENDROTOPONIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA Čedomir V. Domazet
ANALIZA UTICAJA PANDEMIJE KORONA VIRUSA NA POSLOVANјE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE SRBIJE Miljan Kalem, Aleksandra Lazarević
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: NAUKA I NAUČNO ISTRAŽIVANјE
PRILOZI: IN MEMORIAM PROF. DR LAZAR TOMANIĆ (1935 – 2020)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 17 of 17