Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2020 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA I JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA ......... Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac, Ivona Kerkez Janković
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST ...... Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Zoran Stanivuković
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE MEZIJSKE BUKOVE ŠUME NA PLANINI VIDLIČ Marija Marković, Aleksandar Lučić, Biljana Nikolić, Tatjana Ratknić
UTICAJ OSOBINA ZEMLjIŠTA NA UZGOJ TOPOLA U GJ „GRABOJEVAČKO VITOJEVAČKO OSTRVO“ NA PODRUČ... Zoran Galić, Miljan Samardžić, Radenko Ponјarac, Alen Kiš
PROREDNI ZAHVATI U VJEŠTAČKI OSNOVANIM SASTOJINAMA BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.) NA ......... Alen Gačić, Zoran Govedar
RASPROSTRANјENOST SISTEMATSKIH JEDINICA ZEMLjIŠTA U GJ „KAMARIŠTE“ NA PODRUČJU BAČKE Zoran Galić, Radenko Ponјarac, Miljan Samardžić, Alen Kiš
FITOCENOLOŠKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE POLIDOMINANTNE ZAJEDNICE Piceo omorikae-Abietetum Čolić .. Jovana Đogić, Velisav Karaklić, Rade Cvjetićanin, Saša Eremija
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG U REPUBLICI SRPSKOJ Violeta Babić, Stefan Peno, Branko Kanјevac, Marijana Novaković Vuković
OSOBINE ZEMLjIŠTA NA PODRUČJU FUTOŠKOG PARKA U NOVOM SADU Saša Pekeč, Miroslav Marković, Marko Kebert, Velisav Karaklić
FENOLOŠKE FAZE LISTANјA I OPADANјA LIŠĆA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) .... Saša Pekeč, Milan Drekić, Marina Milović, Velisav Karaklić
POJAVA MYXOMYCETES NA RAZLIČITIM DRVENASTIM VRSTAMA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE Aleksandar Vemić, Ivan Milenković
STANјE I PREDLOG MERA ZAŠTITE ZA SPOMENIK PRIRODE „ŠALINAČKI LUG” Dragana Ostojić, Bratislav Kisin, Zoran Grbić
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: GREŠKE U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 14 of 14