Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2019 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
NAJZNAČAJNIJE GLjIVE IZAZIVAČI TRULEŽI NA BREZI I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Katarina Mladenović
NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NјIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENјA SMRČE (Picea abies ..... Zoran Stanivuković, Ranko Vasiljević
UTICAJ OROGRAFSKIH FAKTORA NA RASPROSTRANјENјE ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG ..... Violeta Babić, Milun Krstić, Stefan Peno, Branko Kanјevac
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA LISTOVA TEST STABALA PITOMOG KESTENA ....................... Vanјa Daničić, Vasilije Isajev, Milan Mataruga, Branislav Cvjetković
OSOBINE I POGODNOST KORIŠĆENјA NEOBRASLIH ŠUMSKIH I NAPUŠTENIH POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA ...... Milan Knežević, Olivera Košanin, Janko Ljubičić
EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ZEMLjIŠTA U PARKOVIMA GRADA BEOGRADA Saša Eremija, Zoran Miletić, Suzana Mitrović, Goran Češljar
STAROSNA STRUKTURA VISOKIH MONODOMINANTNIH BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI Bratislav Matović
UTICAJ PROCENE GRAĐEVINSKE KATEGORIJE ZEMLjIŠTA NA PREDRAČUNSKU CENU KOŠTANјA IZGRADNјE ...... Srđan Dražić, Milorad Danilović, Dušan Stojnić
NOVO NALAZIŠTE MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) U SRBIJI NA LOKALITETU „ĐEREKARSKI OMAR“ .... Aleksandar Popović, Marko Perović
SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP“ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA ....... Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Anka Dinić, Ana Petković
OČUVANјE, SAKUPLjANјE I PROMET LEKOVITIH BILjAKA U SRBIJI - ISTORIJA, STANјE I PERSPEKTIVE Radomir Mandić, Radosav Jevđović, Ivana Bjedov
UTICAJ USPORA DUNAVA NA DUŽINU PLAVLjENјA I VEGETACIJSKE USLOVE SMEDEREVSKE ADE Čedomir V. Domazet
POSTUPAK SERTIFIKOVANјA I PRIMENA SERTIFIKACIJE U ŠUMARSTVU-STUDIJA SLUČAJA ŠG „JUŽNI KUČAJ. Ljiljana Keča, Aleksandar Antonijević, Milica Marčeta
SUZBIJANјE HRASTOVE MREŽASTE STENICE (Corythucha arcuata SAY) Milan Drekić, Leopold Poljaković Pajnik, Andrej Pilipović, Nataša Nikolić
UGROŽENOST BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI OD ŠUMSKIH POŽARA Stanimir Živanović, Ivana Tošić
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: NAUČNI KADROVI
PRILOZI: OBELEŽEN SVETSKI DAN ŠUMSKE MEDICINE, 07-08. septembar 2019
PRILOZI: NOVA KNJIGA:„NAJZNAČAJNIJE BOLESTI DRVENASTIH VRSTA URBANOG ZELENILA -UZROCI I KONTROLA-
PRILOZI: IN MEMORIAM: dr NENAD KEČA (1975-2019)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 20 of 20