Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2019 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENјA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea L.) .. Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić, Ranko Vasiljević
TRAMETES VERSICOLOR (L.: Fr.) Pit., SCHIZOPHYLLUM COMMUNE (Fr.) Fr. I SPARASSIS CRISPA ............. Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Katarina Mladenović
KARAKTERISTIKE PODMLAĐIVANјA U IZDANAČKOJ ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP FRUŠKA GORA Violeta Babić, Milun Krstić, Zoran Galić, Branko Kanјevac
KARAKTERISTIKE PODMLATKA U PRAŠUMI „JANj“ I PRIVREDNIM SASTOJINAMA BUKVE, JELE I SMRČE NA .... Mirko Šebez, Zoran Govedar
UTICAJ OROGRAFSKIH FAKTORA NA RASPROSTRANјENјE ŠUMSKE VEGETACIJE NA KOSMAJU Snežana Stajić, Milun Krstić, Vlado Čokeša, Violeta Babić
ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA PLANINSKE ŠUME BUKVE NA RAZLIČITIM GEOLOŠKIM PODLOGAMA U SRBIJI Marijana Novaković Vuković, Rajko Milošević, Marina Vukin
UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME CRNOG I ŠUME CRNOG I BELOG BORA NA PODRUČJU .. Marijana Novaković Vuković, Rajko Milošević, Marina Vukin
STAROSNA I DEBLjINSKA STRUKTURA STABALA JELE (Abies alba Mill.) U RAZNODOBNIM SASTOJINAMA .......... Goran Jović, Vojislav Dukić, Zoran Govedar
VARIJABILNOST SADRŽAJA AZOTA I UGLjENIKA U KORI I DRVETU RAZLIČITIH VRSTA ČETINARA U ..... Sabahudin Hadrović, Saša Eremija, Tatjana Ćirković Mitrović, Ljiljana Brašanac Bosanac
MORFO-ANATOMSKA SVOJSTVA PETELjKE RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA BUKVE Dušan Jokanović, Vesna Nikolić Jokanović, Jovana Petrović, Tatjana Ćirković Mitrović
PRILOG POZNAVANјU RETKIH LIGNIKOLNIH GLjIVA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE Aleksandar Vemić, Ivan Milenković
OSNIVANјE KLONSKE SEMENSKE PLANTAŽE DIVLjE TREŠNјE (Prunus avium L.) NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac
POSEBNE PRIRODNE VREDNOSTI ŠUMA SA REŽIMOM I STEPENA ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „TARA“ Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Anka Dinić, Ana Petković
UTICAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE „STARA PLANINA“. Stanimir Živanović, Marina Vukin, Branko Kanјevac
MOGUĆNOST PRIMENE LASERSKOG DALjINOMERA LASER TECHNOLOGY TRUPULSE 360B PRI PROJEKTOVANјU ......... Dušan Stojnić, Milorad Danilović, Pajo Vojvodić, Vladimir Ćirović
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 16 of 16