Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2018 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
DVA VEKA POŠUMLjAVANјA DELIBLATSKE PEŠČARE: PROBLEM ŠUMSKIH POŽARA Milan Milenković, Sretko Munćan, Violeta Babić
NAJZNAČAJNIJE PARAZITSKE GLjIVE PROUZROKOVAČI RAKOVA, GALA I VEŠTIČINIH METLI NA ŠUMSKOM ...... Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Vesna Golubović Ćurguz, Snežana Obradović
PRVI NALAZ PARAZITNE GLjIVE Chrysomyxa pirolata G. Wint in Rabenh.- NA ŠIŠARICAMA I SEMENU ....... Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, Alessandra Montenegro
RAST I PRIRAST DOMINANTNIH STABALA DUGLAZIJE U PROVENIJENIČNIM OGLEDIMA U SRBIJI Vera Lavadinović, Ljubinko Rakonјac, Vukan Lavadinović
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE BRDSKE BUKOVE ŠUME NA KOSMAJU Snežana Stajić, Rade Cvjetićanin, Vlado Čokeša, Zoran Miletić
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA BUKVE. JELE I SMRČE NA PODRUČJU JANјA I VITOROGA U ....... Mirko Šebez, Zoran Govedar
OCENA EFIKASNOSTI KORIŠĆENјA OGREVNOG DRVETA U DOMAĆINSTVIMA U OPŠTINI VLADIČIN HAN .......... Branko Glavonјić, Aleksandra Lazarević
ZNAČAJ POZNAVANјA UTICAJA USLOVA VLAŽNOSTI NA UČESTALOST I INTENZITET ŠUMSKIH POŽARA Stanimir Živanović, Milena J. Gocić, Marina Vukin, Violeta Babić
THE IMPORTANCE OF THE KNOWLEDGE OF THE EFFECTS OF MOISTURE CONDITIONS ON THE FREQUENCY AND ......... Stanimir Živanović, Milena J. Gocić, Marina Vukin, Violeta Babić
UTICAJ GALA Andricus kollari(Hartig, 1843)(Hymenoptera, Cynipidae)NA RAST PODMLATKA HRASTA KITNјAKA Jovan Dobrosavljević, Branko Kanјevac, Čedomir Marković
MODELOVANјE KLIJAVOSTI SEMENA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.) IZ URBANE SREDINE ........... Saša Kostić, Jelena Čukanović, Mirjana Ljubojević, Ljiljana Nikolić
EKONOMSKI EFEKTI GAZDOVANJA SRNEĆOM DIVLJAČI NA PRIMERU LOVAČKIH UDRUŽENJA IZ ŠUMADIJE Ljiljana Keča, Dragomir Lazarević, Milica Marčeta
VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA U NACIONALNOM PARKU „KOPAONIK“ SA OSVRTOM NA ... Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Anka Dinić, Ana Petković
PLANOVI POŠUMLjAVANјA U REPUBLICI SRBIJI Bratislav Kisin, Mirjana Stingić
PRIMENA ANALITIČKIH PROCEDURA REVIZIJE KOD KLIJENATA KOJI SE BAVE GAZDOVANјEM ŠUMAMA U SRBIJI Kosana Vićentijević
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 16 of 16