Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2018 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ IZDAVAČ
ZNAČAJ MIKORIZNIH GLjIVA U PROIZVODNјI ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA I NјIHOVOM PREŽIVLjAVANјU ... Vesna Golubović Ćurguz
NAJČEŠĆE Pleurotus VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković
KARAKTERISTIKE VEŠTAČKOG OBNAVLjANјA ŠUMA HRASTA KITNјAKA NA PLANINI CER Milun Krstić, Branko Kanјevac, Violeta Babić, Željko Vasiljević
ANALIZA STANјA I GAZDOVANјE PRIVATNIM ŠUMAMA U REPUBLICI SRPSKOJ Zoran Govedar, Duško Topić, Božica Marić, Dubravka Kršić
THE SPREAD OF FOUR WOOD - DECAYING FUNGI THROUGH ARTIFICIALLY INFECTED HEALTHY TREES OF PEDUNCULATE. Milenko Mirić, Mimica Stefanović
UTICAJ KRUPNOĆE ŽIRA NA MORFOLOŠKE OSOBINE JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA U RASADNIKU Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonјac
TERMOFILNE HRASTOVE ŠUME I ŠIBLjAK GRABIĆA TREĆE GODINE NAKON POŽARA NA PLANINI VIDLIČ Marija Marković, Ljubinko Rakonјac, Mirjana Smiljić, Olivera Papović
UTICAJ VEGETACIJE NA KVALITET POVRŠINSKIH VODA U SLIVU REKE PEK Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Vesna Nikolić, Marina Vukin
EKOLOŠKO-FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE PARK-ŠUME U OKVIRU SPOMENIKA PRIRODE „TOPČIDERSKI PARK“ Milan Knežević, Olivera Košanin, Marko Perović, Janko Ljubičić
ZASTUPLjENOST MIKOZA BELOG JASENA U NACIONALNOM PARKU „BIOGRADSKA GORA” Aleksandar Vemić, Ivan Milenković
PROCENA KVALITETA VODE U HIGROFILNIM ŠUMAMA RAVNOG SREMA Vesna Nikolić, Dušan Jokanović, Jovana Petrović, Aleksandar Anđelković
GUSTINA TRAHEIDA KOD STABALA TAKSODIJUMA NA ALUVIJALNIM STANIŠTIMA U SRBIJI Dušan Jokanović, Vesna Nikolić, Jovana Petrović
REGULATORNI OKVIRI ZA PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA I NJIHOVO UBLAŽAVANJE U ŠUMARSTVU I ... Jelena Nedeljković, Dragan Nonić, Nenad Ranković, Mirjana Stanišić
STRUKTURA TRAVNјAKA TRIM-STAZE U PARK-ŠUMI ŠUMICE U BEOGRADU Jovana Petrović, Dušan Jokanović, Vesna Nikolić, Nenad Stavretović
DENDROFLORA IBARSKOG KEJA U KRALjEVU Milica Mihailović, Mirjana Ocokoljić, Nenad Stavretović
PROCENA EFIKASNOSTI POSLOVANјA ODABRANIH PREDUZEĆA ŠUMARSTVA SA PODRUČJA ŠUMADIJE Milica Marčeta, Ljiljana Keča, Dragomir Lazarević
KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA U GJ „BRANјEVINA“ NA PODRUČJU BAČKE Zoran Galić, Radenko Ponјarac, Alen Kiš, Božana Đorđević
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 18 of 18