Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2016 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2016 3-4 IZDAVAČ
PILOT OBJEKTI EX SITU KONZERVACIJE GERMPLAZME ČETINARA U SRBIJI I NјIHOV DOPRINOS USMERENOM ..... Vasilije Isajev
ANALIZA ŠTETA OD LEDOLOMA U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI SMRČE NA PODRUČJU ISTOČNE SRBIJE Milun Krstić, Branko Kanјevac, Violeta Babić
IZGRAĐENOST SASTOJINE BUKVE, JELE I SMRČE U FUNKCIJI PLANIRANјA ŠUMSKOUZGOJNIH MJERA NA ....... Zoran Govedar
UTICAJ PROMENA REŽIMA VLAŽENјA NA EKOLOŠKU CELINU„GRADSKA ŠUMA“ GJ „DONјE POTAMIŠJE“ Ljubomir Letić, Radovan Savić, Vesna Nikolić, Momir Matijević
SASTOJINSKE KARAKTERISTIKE I RAZVOJ STABALA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP„FRUŠKA GORA" Violeta Babić, Milun Krstić, Milan Milenković, Branko Kanjevac
OCENA POTENCIJALA SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA KAO OSNOVA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJA TEHNIČKOG ..... Sanja Pajić, Ljiljana Keča
PRILOG POZNAVANJU PARAZITSKIH I SAPROFITSKIH GLjIVA NA ORAHU (Juglans regia L.) U SRBIJI Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Zlatan Radulović
POBOLjŠANJE OTPORNOSTI DRVETA BUKVE Fagus moesiaca (Domin, Mally / Czeczott.) NA GLjIVE TRULEŽNICE Milenko Mirić, Vladan Jelkić, Mimica Stefanović, Tamara Tešić
KONZERVACIJA GENOFONDA CRNE TOPOLE NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA OSNIVANJEM POLjSKE BANKE GENA Zoran Maksimović, Jovana Devetaković, Mirjana Šijačić Nikolić
MOGUĆNOST PRIMENE MREŽNE ANALIZE ZA ODREĐIVANјE NAJKRAĆEG PUTA I VREMENA PREVOZA DRVETA ..... Dušan Stojnić, Milorad Danilović, Milorad Zlatanović
PROCENA POTENCIJALA I TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENјE POSLOVNO-PROIZVODNOG PORTFOLIJA ...... Ljiljana Keča, Maja Marić
PONOVNI NALAZ VRSTE Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) NA PODRUČJU BEOGRADA POSLE 35 GODINA Predrag Jakšić
USPOSTAVLjANјE KATASTRA ZAGAĐIVAČA U GIS-U: IMPLEMENTACIJA NA PRIMERU TOPČIDERSKE REKE Ivana Petrić
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 14 of 14