Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2016 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2016 1-2 IZDAVAČ
NAJČEŠĆE PHELLINUS VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE Dragan Karadžić, Ivan Milenković, Zlatan Radulović, Slobodan Milanović, Aleksandar Vemić
UTICAJ MEŠOVITOSTI NA PROIZVODNOST ŠUMA JELE I SMRČE NA ZLATARU Bratislav Matović, Miloš Koprivica, Dejan Stojanović
IZGRAĐENOST KRUNA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika Panč./Purkyne) U SEMENSKOJ SASTOJINI NA ..... Milun Krstić, Branko Kanjevac, Stefan Bojić
ANALIZA POPLAVA U KOLUBARSKOM REGIONU U SRBIJI TOKOM MAJA 2014. GODINE Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Milorad Janić, Velibor Spalević
ISTRAŽIVANјE MIKROKLIMATSKIH USLOVA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA FRUŠKOJ GORI Violeta Babić, Milun Krstić
PACIFIČKA DEKADNA OSCILACIJA I ŠUMSKI POŽARI U SAD U PERIODU OD 1983. DO 2015. GODINE Milan Milenković, Vladan Ducić, Violeta Babić
UTICAJ INOKULACIJA SADNICA PITOMOG KESTENA RAZLI ITIM IZOLATIMA GLjIVE Cryphonectria parasitica .... Luka Radović, Dragoljub Brajović, Jelena Jolović, Slobodan Milanović
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA LUŽNJAKA NA NIVOU SEMENSKE SASTOJINE RS-2-2-QRO-11-20 Vladan Popović, Ljubinko Rakonjac, Aleksandar Lučić
STANJE POPULACIJE CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA KAO OSNOVA ZA .. Zoran Maksimović, Mirjana Šijačić Nikolić, Milan Medarević, Vladimir Vasić
PROIZVODNI ASPEKTI U POSLOVANXU PREDUZEĆA IZ SEKTORA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU ROMANIJE Ljilljana Keča, Maja Marić, Sabina Delić, Milica Mareta
EKOLOŠKO-CENOLOŠKE KARAKTERISTIKE BELOG JASENA NA STANIŠNIM USLOVIMA RAZLIČITIH TIPOVA ŠUMA Rajko Milošević
PRILOG POZNAVANJU INVAZIVNIH VRSTA INSEKATA U SRBIJI Predrag Jakšić
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 13 of 13