Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2014 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2014 3-4 IZDAVAČ
NAJČEŠĆE INONOTUS VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE Dragan Karadžić, Ivan Milenković
PRVI NALAZ PARAZITSKE GLJIVE HYMENOSCYPHUS FRAXINEUS (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya NA BELOM... Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić, Ivan Milenković
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA KITNJAKOVIH ŠUMA NA FRUŠKOJ GORI Violeta Babić, Milun Krstić
ZNAČAJ TRAHEOMIKOZNIH GLJIVA U PROCESU SUŠENJA STABALA HRASTA U SRBIJI Vesna Golubović Ćurguz, Ivan Milenković, Katarzyna Sikora
FLORISTI KE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE ŠUME KITNJAKA I VRESA (Calluno-Quercetum petraeae Schluter ... Rade Cvjetianin, Olivera Košanin, Marko Perović, Marijana Novaković-Vuković
UPOREDNA ANALIZA FLORISTI KOG SASTAVA ŠUME SLADUNA I CERA I VEŠTA KI PODIGNUTE SASTOJINE CRNOG.... Marijana Novaković-Vuković, Marko Perović
VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH OSOBINA POLENA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) Branislava Batos
REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA NA IZVORIŠNOM DELU BARAJEVSKE REKE TOKOM MAJA 2014. Vojislav eković, Aleksandar Anelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević
UTICAJ MELIORATIVNIH RADOVA NA STANJE ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U RAVNOM SREMU Ljubomir Letić, Radovan Savić, Vesna Nikolić, Radoslav Lozjanin
REGIONI PROVENIJENCIJA Fraxinus angustifolia Vahl. I Fraxinus pallisae Wilmott U SRBIJI Rade Cvjetićanin,Mirjana Šijačić-Nikolić,Jelena Milovanović,Marko Perović,Marijana Novaković
KARAKTERISTIKE RASTA DOMINANTNIH STABALA LIPE U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI NA BUKOVOM STANIŠTU Predrag Aleksić, Milun Krstić, Branko Kanjevac, Nemanja Aleksić
VODOSTAJ DUNAVA KAO FAKTOR SMANJENJA PRIRASTA I VITALNOSTI STABALA MEŠOVITE SASTOJINE LUŽNJAKA I . Dejan B. Stojanović, Tom Levanič, Bratislav Matović, Zoran Galić, Todor Bakalić
PREDLOG KONCEPTA KONAČNE ZAŠTITE POSEBNOG REZERVATA PRIRODE „LISINA” U REPUBLICI SRPSKOJ Saša Eremija, Ilija Đorđević, Goran Češljar
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 14 of 14