Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2013 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2013 3-4 Administrator
PRVI NALAZ BUKOVAČE (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer) NA PITOMOM KESTENU.... Dragan Karadžić, Ivan Milenković
PROCENA ZAPREMINE, BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA SASTOJINA BUKVE PRA ŠUMSKOG TIPA U REZERVATU KUKAVICA Miloš Koprivica, Bratislav Kisin, Bratislav Matović
SASTOJINSKO STANJE I IZBOR ODGOVARAJUćIH UZGOJNO-MELIORATIVNIH MERA U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE ... Milun Krstić, Predrag Aleksić, Nenad Mitić
UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME BALKANSKOG KITNJAKA (Quercus dalechampii Ten.).. Marijana Novaković-Vuković, Rade Cvjetićanin, Marko Perović
ANALIZA KVALITETA VODE REKE RALJE Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Neđo Milošević, Jelena Kernalis, Slobodan Milivojevi
UTICAJ BIJELE IMELE (Viscum album var. abietis) NA DEBLJINSKI PRIRAST STABALA OBIČNE JELE Abies alb Zoran Stanivuković
INSTITUCIONALNI OKVIRI I FINANSIJSKA PODRŠKA PREDUZEćIMA KOJA POSLUJU SA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVO Dragan Nonić, Nenad Ranković, Jelena Nedeljković
PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKOVEGETACIJSKIH KARAKTERISTIKA BRDSKOG PODRUČJA SRBIJE Milun Krstić, Violeta Babić, Branko Kanjevac
TIPOLOGIJA VLASNIKA PRIVATNIH ŠUMA U SRBIJI Dragan Nonić, Nenad Ranković, Predrag Glavonjić, Jelena Nedeljković
POŠUMLJAVANJA U JP ‘ADA CIGANLIJA’ BEOGRAD Velimir Vukojević, Vasilije Isajev
USPEŠNOST SUZBIJANJA PATOGENE GLJIVE Mycosphaerella pini Rost. and Munk U KULTURAMA CRNOG BORA NA . Vesna Golubović-Ćurguz, Dragan Karadžić, Đuro Gvozdić, Ivan Milenković, Slavica Radojičić A
EKOLOŠKI POTENCIJALI NEKIH ŠUMSKIH KOMPLEKSA NA PODRUČJU BEOGRADA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STANJA Marina Vukin, Dragana Milojković, Miroslava Živanović
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA LISTOVA CRNE TOPOLE (Populus nigra L.)IZ DVE POPULACIJE Dijana Čortan, Mirjana šijačić-Nikolić, Radmila Knežević
ZNAČAJ FEED-IN TARIFA ZA POTROŠNJU DRVNIH PELETA U ODABRANIM ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOV .... Slavica Petrović, Denis Jelačić
INVAZIVNE BILJNE VRSTE NA ZELENIM POVRŠINAMA ŠKOLA U PRIGRADSKIM NASELJIMA BEOGRADA Slađana Vićentić, Nenad Stavretović, Jovana Petrović
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 16 of 16