Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2013 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2013 1-2 IZDAVAČ
CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr – POJAVA PARAZITNE GLJIVE NA KITNJAKU U SRBIJI Dragan Karadžić, Ivan Milenković
SASTOJINSKO STANJE I UZGOJNE POTREBE U KULTURI KEDRA U ZPD „BANJIČKA ŠUMA“ U BEOGRADU Milun Krstić, Marica Kecman
UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA KVALITATIVNA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA SADNICA SMRČE(Picea abies/L./Kar Dragan Stojičić, Milan Mataruga, Vasilije Isajev
UTICAJ MJEŠOVITIH PROREDA NA ELEMENTE STRUKTURE VJEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA SMRČE Picea abies Zoran Govedar, Milun Krstić, Srđan Keren, Ivan Bjelanović
STRANA INVAZIVNA VRSTA АPROCEROS LEUCOPODA TAKEUCHI (HYMENOPTERA: ARGIDAE) – ŠTETOČINA BRESTOVA Milka Glavendekić, Jelena Petrović, Milena Petaković
ISTRAŽIVANJE PRINOSA KALIFORNIJSKE PASTRMKE NA PRIMERU RIBNJAKA NA RADOVANSKOJ RECI Neđo Milošević, Aleksandar Anđelković, Vjačeslava Matić, Vesna Nikolić
NATURAL REGENERATION PROCESSES IN OLDGROWTH Pinus peuce FOREST IN THE NATIONAL PARK "PELISTER" ..... Nikolčo Velkovski, Milun Krstić, Zoran Govedar, Kole Vasilevski, Ivan Bjelanović, Srđan Keren
STO GODINA GAZDOVANJA ŠUMAMA NA PODRUČJU GAZDINSKE JEDINICE „BOGOVAĐA“ Predrag Aleksić, Vladimir Vasić, Bratislav Kisin
PRILOG METODICI PROUČAVANJA PROMENA U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA POD UTICAJEM GLOBALNOG ZAGREVANJA Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Vlado Čokeša, Snežana Stajić
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SEMENA RAZLIČITIH TEST STABALA DIVLJE TREŠNJE ....... Marina Nonić, Vladan Popović, Ivona Kerkez, Mirjana Šijačić-Nikolić
STRATEŠKO PLANIRANJE KAO INTEGRALNI DEO SISTEMA PLANIRANJA U ŠUMARSTVU Zvonimir Baković
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 12 of 12