Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2012 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2012 1-2 IZDAVAČ
ULOGA I ZNAČAJ PATOGENIH GLJIVA U SUŠENJU BUKVE U SRBIJI Dragan Karadžić
IZDANAČKE I DEGRADIRANE HRASTOVE ŠUME – STANJE I OSNOVNI PROBLEMI MELIORACIJE Milun Krstić, Predrag Aleksić, Marina Vukin
PRILOG POZNAVANJU NEKIH FAKTORA KOJI UTIČU NA EFEKTIVNOST JAJNIH PARAZITOIDA GUBARA Slobodan Milanović, Ljubodrag Mihajlović
UTICAJ ĐUBRENJA NA SADRŽAJ AZOTA, FOSFORA I KALIJUMA U ČETINAMA JEDNOGODIŠNJIH I DVOGODIŠNJIH . Dragan Stojičić, Milan Mataruga, Vasilije Isajev
PROCENA BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA VISOKIH SASTOJINA BUKVE U JABLANIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Snežana Stajić, Đorđe Jović
ALOHTONI INVAZIVNI PATOGENI ŠUMSKOG DRVEĆA – UTICAJ PROMENE KLIME I GLOBALNE TRGOVINE Milica Zlatković, Ivan Milenković, Nenad Keča, Dragan Karadžić
ANALIZA STANJA I STRUKTURE SREDSTAVA ZA RAD U PREDUZEĆIMA ZA PRUŽANJE USLUGA U KORIŠĆENJU ŠUMA Marko Marinković, Predrag Glavonjić
MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE LISTOVA RAZLIČITIH KULTIVARA EVROPSKE I MEZIJSKE BUKVE Marina Nonić, Radmila Knežević, Mirjana Šijačić-Nikolić
PRILOG POJAŠNJENJU POJMOVA „PLAN“, „PROGRAM“ I „PROJEKAT“ KOJI SE KORISTE U ŠUMARSKOJ Nenad Ranković
RAČUNANJE ODŠTETNOG KOEFICIJENTA I VALORIZACIJA DENDROFONDA U PARKU, PARK-ŠUMI ILI DRVOREDU Dragana Grujić Šarčević, Branislav Šarčević
ORGANIZACIJA I POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U LANCU SNABDEVANJA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVOD Dragan Nonić, Nenad Ranković, Jelena Nedeljković, Đorđe Grubić
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 12 of 12