Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2011 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2011 1-2 IZDAVAČ
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE NA GRABU U SRBIJI I NJIHOVA ULOGA U PROPADANJU STABALA Dragan Karadžić
VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH I FIZIOLOŠKIH ODLIKA POLENA RAMETA U KLONSKOJ SEMENSKOJ PLANTAŽI BELOG Vanja Daničić, Vasilije Isajev, Milan Mataruga, Aleksandar Lučić
REGRESIONE JEDNAČINE BIOMASE I UGLJENIKA STABALA BUKVE U VISOKIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE Miloš Koprivica, Bratislav Matović
ZDRAVSTVENO STANJE PODMLATKA I MLADIKA JELE U POJASU BUKOVIH ŠUMA NA PLANINI GRMEČ - GJ „ČELIĆ Srđan Keren, Zoran Stanivuković, Zoran Govedar
PRISUSTVO KORENOVOG SISTEMA U ZEMLJIŠTU I NJEGOV UTICAJ NA NASTANAK UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA. Grozdana Gajić
SOCIOLOŠKI ASPEKTI URBANIH ZELENIH POVRŠINA U SARAJEVU Dino Hadžidervišagić
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŠIŠARICA BELOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SRBIJI Aleksandar Lučić, Vasilije Isajev, Ljubinko Rakonjac, Vladan Živadinović
ZAŠTITA ŠUMA OD ŠUMSKIH POŽARA U JAVNOM PREDUZEĆU „SRBIJAŠUME“ Predrag Aleksić, Gordana Jančić
VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE I STANJE ŠUMSKIH EKOSISTEMA U ZAŠTIĆENOM PRIRODNOM DOBRU „ŠARGAN-M Dragana Ostojić, Biljana Krsteski
UTICAJ PADAVINA NA UGROŽENOST ŠUMA OD POŽARA NA PODRUČJU NEGOTINA Stanimir Živanović, Desimir Jovanović, Dušica Pešić, Darko Zigar
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 11 of 11