Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2009 3-4
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2009 3-4 IZDAVAČ
SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović
SVOJSTVA DRVETA BELOG BORA (PINUS SYLVESTRIS L.) Fizička i mehanička svojstva drveta belog bora .. Borislav M. Šoškić
EDAFSKE KARAKTERISTIKE STANIŠTA U ŠUMAMA ZAŠTITNOG KARAKTERA U RAVNIČARSKOM DELU VOJVODINE Zoran Galić, Petar Ivanišević, Saša Orlović, Saša Pekeč
FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE I ZEMLJIŠTA U KULTURAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU Rade Cvjetićanin, Olivera Košanin, Marijana Novaković
STRUKTURNA IZGRAĐENOST SASTOJINA CRNOG BORA NA PODRUČJU OZRENA Velibor Blagojević, Zoran Govedar
PROBLEM SUŠENJA ŠUMA U GORNJEM SREMU Milan Medarević, Staniša Banković, Đorđe Cvetković, Zvonko Abjanović
HEMIJSKE KARAKTERISTIKE VRSTA Paulownia fortunei Seem. Hemsl. I Paulownia elongata S. Y. Hu Jasmina Popović, Gordana Radošević
TIPOVI MONODOMINANTNIH ŠUMA PLANINSKE BUKVE NA VELIKOM JASTREPCU Rajko Milošević
ZAJEDNICA CRNE I SIVE JOVE NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI (Ass. Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 1915) Lj. Rakonjac, M. Ratknić, M. Veselinović, R. Nevenić, V. Isajev, A. Lučić
BREND I MOGUĆNOSTI BRENDIRANJA U ŠUMARSTVU SRBIJE Nenad Ranković
PREGLED VRSTA RODA PAULOVNIJA (PAULOWNIA SIEB. ET ZUCC.) I NJIHOVE BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE Rade Cvjetićanin, Marko Perović
O DALJINSKOJ DETEKCIJI U SAVREMENOJ INVENTURI ŠUMA Miloš Koprivica, Đorđe Jović
KONCEPT ZAŠTITE, UNAPREĐENJA I ODRŽIVOG RAZVOJA ARBORETUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU Marina Vukin, Dragana Ostojić
PROIZVODNJA I ZAŠTITA TOPOLA U RASADNICIMA I MATIČNJACIMA ŠUMSKOG GAZDINSTVA „SREMSKA MITROVICA Predrag Pap, Srđan Stojnić, Verica Vasić, Gojko Janjatović, Zoran Obućina
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 15 of 15