Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2008 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
GUBAR (Lymantria dispar L.)(LEPIDOPTERA, LYMANTRIDAE) U SRBIJI Ljubodrag Mihajlović
NAČELNA RAZMATRANJA KATEGORIZACIJE I UZGOJNIH POTREBA U ŠUMAMA POSEBNE NAMENE Milun Krstić
UTICAJ NEKIH HIDROLOŠKO-HIDRAULIČKIH PARAMETARA NA TRANSPORT VUČENOG NANOSA Vojislav Đeković, Grozdana Gajić
UTICAJ STADIJUMA RAZVIĆA MEGAGAMETOFITA Pinus heldreichii NA INDUKCIJU EMBRIOGENOG TKIVA Dragana Stojičić, Snežana Budimir, Dušica Janošević
INDIKATORSKA FLORA NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA U PLANINSKOJ ŠUMI BUKVE NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE Vlado Čokeša, Zoran Miletić, Snežana Stajić
PROMENE U HEMIJSKOM SASTAVU DRVETA TOPOLE NASTALE DEJSTVOM GLJIVE Pleurotus ostreatus Jasmina Popović, Zlatan Radulović, Bojana Klašnja
REYNOUTRIA JAPONICA HOUTT. I REYNOUTRIA X BOHEMICA CHRTEK & CHRTKOVÁ (POLYGONACEAE) U SRBIJI Milka M. Glavendekić
STANJE I PERSPEKTIVA ZAŠTITE PRIRODNOG REZERVATA HRASTA LUŽNJAKA I GRABA U ŠUMI KOŠUTNJAK Marina Vukin
KVALITATIVNA I SORTIMENTNA STRUKTURA ZAPREMINE VISOKIH SASTOJINA BUKVE U SEVERNOKUČAJSKOM PODRUČJU Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Nenad Marković
UZGOJNI ZAHVATI U SASTOJINI KITNJAKA I GRABA (Querco-Carpinetum illyricum) SA PRAVOM SVOJINE........ Zoran Govedar, Aleksandra Kutić
ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE U SKLADU SA STRATEGIJOM ODRŽIVOG RAZVOJA I AGENDOM 21 Dragica Stanković, Ljiljana Došenović
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 11 of 11