Menu Content/Inhalt
Šumarstvo 2006 1-2
Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa Autor
NASLOVNA STRANA I SADRŽAJ BROJA 2006 1-2 IZDAVAČ
STATUS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I CILJEVI UPRAVLJANJA Jelena Tomićević, Marina Milovanović
MORFOLOŠKE PROMENE SLIVOVA I REČNIH TOKOVA KAO POSLEDICA POVRŠINSKIH EKSPLOATACIJA Vojislav Đeković, Grozdana Gajić
GEOLOŠKA PODLOGA HRASTOVIH ŠUMA (KITNAK, CER I SLADUN) CENTRALNE I ZAPADNE SRBIJE Vesna Joksimović
UTICAJ KONTROLISANO RAZLAGAJUĆEG ĐUBRIVA NA MORFO–ANATOMSKE KARAKTERISTIKE JEDNOGODIŠNJIH ..... Mirjana Šijačić-Nikolić, Dragica Vilotić, Gordana Radošević
ŠTETNI INSEKTI I GRINJE U RASADNICIMA ŠUMSKOG I UKRASNOG SADNOG MATERIJALA Milka M. Glavendekić, Ljubodrag Mihajlović
MOGUĆNOST PROGNOZE EPIFITOCIJA ZNAČAJNIH IZAZIVAČA BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Vladimir Lazarev, Dragan Karadžić
REZULTATI ISTRAŽIVANJA KLIMATSKIH ČINILACA I VAZDUŠNIH POLUTANATA NA IRIŠKOM VENCU - NP FRUŠKA Dragica Stanković, Miroslava Unkašević, Violeta Babić
PROUČAVANJE STEPENA PREFERENCIJE PARANTHRENE TABANIFORMIS Rott. PREMA NEKIM KLONOVIMA TOPOLA Milan Drekić, Gojko Avramović, Leopold Poljaković-Pajnik, Saša Orlović, Verica Vasić
BIODIVERZITET ŠUMA I NJEGOVO PLANSKO OČUVANJE U NACIONALNOM PARKU ĐERDAP Stepanović Nada
UTICAJ VLAŽNOSTI I TEMPERATURE NA SAVOJNI MODUL ELASTIONOSTI BUKOVOG DRVETA(*) Zdravko Popović
OSNOVNE PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE NEKIH KITNJAKOVIH ZAJEDNICA SEVEROISTOČNE SRBIJE Olivera Košanin, Milan Knežević, Rade Cvjetićanin
UTICAJ KRUPNE DIVLJAČI NA ŠUME HRASTA KITNJAKA U NACIONALNOM PARKU „ĐERDAP“ Dragan Gačić, Milun Krstić, Mlađen Laketić
MODELOVANJE OPTIMALNE IZGRAĐENOSTI SASTOJINE HRASTA KITNJAKA U N. P. "ĐERDAP" Milivoj Vučković, Branko Stajić, Nenad Radaković
OBLIK STABALA HRASTA KITNJAKA U IZDANAČKIM ŠUMAMA FRUŠKE GORE Staniša Banković, Milan Medarević, Damjan Pantić
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 15 of 15